Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

effronte
Reposted fromfitvet fitvet viasweetnothingg sweetnothingg

October 29 2017

effronte
Życie ma to do siebie, że gdy się powywraca - lubi się poukładać. 
Reposted fromiamstrong iamstrong
effronte
Ucz się wybaczania, tolerancji i współczucia. To nie zawsze będzie proste, ale bez wątpienia przyczyni się do Twojego rozwoju.
— Joe Vitale – Zagubiony podręcznik życia : znajdź swoje miejsce na ziemi
Reposted frombezsenna bezsenna
effronte
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

July 08 2015

effronte
9862 aead 500
Reposted fromlambadada lambadada viadreamerr dreamerr

June 28 2015

effronte
Nie pożądaj żony bliźniego swego... nadaremno.
— Julian Tuwim
Reposted frommental-cat mental-cat viadreamadream dreamadream
effronte
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
effronte
- Dlaczego my wczoraj wypiliśmy tę wódkę?
- Bo była!
— umieram.

June 26 2015

effronte
effronte
9583 b97a
Reposted fromsaureus saureus vialittledarling littledarling
effronte
9862 aead 500
Reposted fromlambadada lambadada viainherownway inherownway

June 21 2015

effronte
3268 5e99 500
bądź dumny!
Reposted byverka111jakchceszZajcucongreveCogito

June 19 2015

effronte
Ucz się wybaczania, tolerancji i współczucia. To nie zawsze będzie proste, ale bez wątpienia przyczyni się do Twojego rozwoju.
— Joe Vitale – Zagubiony podręcznik życia : znajdź swoje miejsce na ziemi
Reposted frombezsenna bezsenna
effronte
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
effronte
8214 b017 500
effronte
1462 6f87 500
Reposted fromtoft toft viaunmadebeds unmadebeds

June 17 2015

effronte
- W jaki sposób dowiedziałaś się, jak należy żyć?
- Metodą prób i błędów. To jedyny sposób jaki znam.
— K.A. Tucker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapannakreatura pannakreatura
effronte
Życie ma to do siebie, że gdy się powywraca - lubi się poukładać. 
Reposted fromiamstrong iamstrong viapomruki pomruki

June 15 2015

effronte
chuj-kurwa-złamany, pomyślała, uśmiechając się uprzejmie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl