Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2019

effronte
0449 5686
Reposted fromEtnigos Etnigos vialiliowadusza liliowadusza
effronte
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing vialiliowadusza liliowadusza

March 07 2019

effronte
0255 5d8e 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viaponurykosiarz ponurykosiarz
effronte
2339 05cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
effronte
7856 fba9 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMerlinka Merlinka
effronte
5644 d69d 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaMerlinka Merlinka
effronte
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued
effronte
Nie mogę zdecydować czy potrzebuję przytulenia, dużej kawy, paru pięćdziesiątek wódki czy dwóch tygodni snu.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
effronte
0584 dd7c 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
effronte
7201 7e5a
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul vianiiks niiks
effronte
6748 f423 500
Reposted frompiehus piehus viasweetnothingg sweetnothingg
effronte
3819 18d4
Reposted fromkarahippie karahippie viasexlovenmagic sexlovenmagic

November 06 2018

effronte
effronte
5505 b806
Reposted fromEtnigos Etnigos viawonderwall wonderwall
effronte
7639 bb14
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viaGabreiila Gabreiila
effronte
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz

October 29 2018

effronte
7137 6e1a
Reposted frompiehus piehus viabretella bretella

February 04 2018

effronte
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viaillusio illusio

December 30 2017

effronte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl